Vyznání veršotepce

Tepal jsem verše,
ty bylas mým rýmem.
Hledal jsem grál
a našel ho ve tvém klíně.

Hledal jsem rým,
kterým zakončím sloku,
Hledal jsem smích,
slunce, zlato i ropu.

Našel jsem tebe,
jsi má hvězda,
i mé modré z nebe.
Nechci už víc, lásko,
jenom tebe.