Písmenkový polibek

Posilám ti spousty písmenek,
co dopis tvoří.

Objímám tě větou
ze samých kladných znamének.

Slovem hladím ti tvář,
přejíždím úsměvu vrásku.

Odstavcem tobě vyznávám
svou nekonečnou lásku.