Potkal jsem vílu

Potkal jsem vílu
s dlouhými vlasy,
bosé nohy mokré
od rosy, asi.

Potkal jsem vílu
mezi paneláky.
Možná jsi ji
spatřil taky.

Schovává se ve vchodech
mezi schránkami.
Mizí za oknem,
zahalená záclonou.

Chtěl bys ji vidět?
Tak se kolem rozhlédni!

Možná spěchá na autobus, 
ukrytá pod šálou s třásněmi.