Nevinná

Posílám ti něžné pohlazení...,
Co nevinné zas tolik není.
Pel z květin mizí do setmění
a než temná noc v den se změní,
již budeš jen má, sličná paní.

Muži přichází po klekání,
beze slova, bez vyzvání.
Rozevrou korzet, políbí ňadra,
hradba cudnosti dávno spadla,
když dotkne se ruka svůdná
pod suknicí tvého lůna...