Válka a ideály

Hladoví ptáci obsypali koruny stromů.
Vy, kteří můžete, vraťte se domů.
Hledají jídlo, možná i krev.
Z lazaretů zní markytánčin tichý zpěv.

Mrtví z bitvy leží na polích,
pusté jsou domovy.
Zdupaná pole okopávají ženy,
v kamnech se netopí.

Zvěř chybí v lesích,
páni utekli, již je nic netrápí,
výkřiky z věznic,
svobodu nevrátí.

Muži drží v rukou zbraň,
je zač bojovat, je zač se rvát,
každý z vás, může se hrdinou stát.
i když všude leží mrtvá zem.

Máte své děti, máte své ženy,
vládce a slogany, možná i ideály,
důvody proč žít stále ještě
na téhle Zemi.