Čekání

Mohla bych ti říkat verše
Mohla bych i zpívat
Rozpínat křídla jako ptáci
Jako dělník vykonávat práci

Mohla bych plavat jako ryba
Snad vrčet jako pila
Možná i jako kočka příst
Nebo jablka v sadu jíst

Nač mučit se čekáním
Nad osudem hřímat
Teď chci bosá trávou jít
Dej mi ruku a můžeš se přidat