A ty se ptáš, co chci?

A ty se ptáš, co chci?
Své jméno napsané na zdi sprejem,
velkým srdcem obkroužený.

Výkřik s ozvěnou:
Jsi má láska, tak buď mou!
Jsi můj osud a bez tebe
strádám každou minutou.

Smutek ve tvých očích,
když přijít nemohu.
Nedočkavý pohled,
když čekáš na rohu.

Chci potěšit tě
šťastným úsměvem.
Jsem tady, lásko,
tak si mne vem.